Art Therapy ช่วยบำบัดจิตใจได้อย่างไร

Art Therapy ช่วยบำบัดจิตใจได้อย่างไร

Art Therapy ช่วยบำบัดจิตใจได้อย่างไร อันดับแรกเรามาทำความรู้จักกับศิลปะบำบัดกันก่อนเลย ศิลปะบำบัดคือ วิธีการเยียวยาด้วยการนำเทคนิคที่อาศัยการแสดงออก การมอง และการตีความ เพื่อช่วยให้เราได้เปิดรับอารมณ์ของตัวเราเอง  ศิลปะบำบัดจะช่วยดูแลจัดการความเครียดของเราและสร้างความมั่นใจในตัวเราให้เพิ่มมากขึ้น แล้วศิลปะบำบัดช่วยอะไรได้บ้างเราตามไปดูกันเลยค่ะ

Art Therapy ช่วยบำบัดจิตใจได้อย่างไร

ศิลปะบำบัดช่วยได้อย่างไร

เริ่มจากคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับสภาวะทางอารมณ์ การล่วงละเมิด การถูกทารุณกรรมทางกาย ความเครียด รวมถึงอาการซึมเศร้า หรือปัญหาทางจิตบางประเภท สามารถได้รับประโยชน์จากการแสดงความคิดสร้างสรรค์จากพวกนี้ได้  การที่เราได้สร้างสรรค์ศิลปะและผ่านกระบวนการทางศิลปะบำบัดจะช่วยให้คุณได้แสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึก และการเข้าใจตนเองผ่านเหตุการณ์ต่างๆ ได้มากขึ้น โดยคนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะบำบัดจะประหลาดใจถึงความแตกต่างของกิจกรรมศิลปะบำบัดกับห้องเรียนศิลปะทั่ว ๆ ไป เพื่อสร้างผลงานให้เสร็จและมีความสวยงาม แต่ศิลปะบำบัดจะมุ่งเน้นให้คุณได้แสดงออกถึงประสบการณ์ภายใน อารมณ์ความรู้สึก โดยที่คุณจะสามารถทำทุกอย่าง แสดงออกผ่านความรับรู้ของตนเอง จิตนาการ และแสดงความรู้สึกได้อย่างไม่มีข้อจำกัด

ศิลปะบำบัดเหมาะกับใครบ้าง

ศิลปะบำบัดเป็นกิจกรรมที่หาได้ยาก โดยหลายกลุ่มคนสามารถได้รับประโยชน์จากศิลปะบำบัดได้ ไม่ว่าจะเป็น

ศิลปะบำบัดช่วยได้อย่างไร
  • ผู้ที่เผชิญกับความยากลำบาก ศิลปะบำบัดสามารถช่วยเหลือให้เกิดการเรียนรู้กับความยากลำบากในสถานการณ์ต่างๆ ได้ โดยเฉพาะสำหรับคนที่อาจรู้สึกยากในการแสดงเรื่องราวเหล่านั้นออกมาเป็นคำพูด หรือคแสดงออกในความรู้สึกเหล่านั้น
  • กลุ่มคนที่มีปัญหาทางจิตใจ มีหลากหลายหน่วยงานที่แนะนำเรื่องการนำศิลปะบำบัดไปใช้เพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนเหล่านี้เช่นกลุ่มอาการ schizophrenia เป็นต้น
  • ผู้ที่รู้สึกยากลำบากในการแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึก การใช้ศิลปะสำหรับแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึก จะช่วยทำให้กลับไปเรียนรู้อารมณ์ความรู้สึก โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเข้าไปเรียนรู้เรื่องคำพูดที่เชื่อมโยงกับอารมณ์เหล่านั้น
  • คนที่ทำงานซ้ำซากติดต่อเป็นเวลานาน คนที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง และใช้ทักษะเฉพาะอย่างที่ซ้ำซากติดต่อเป็นเวลานาน จะได้รับประโยชน์ในการทำศิลปะบำบัดแบบกลุ่มที่จะช่วยให้พวกเขาได้รู้จักและเรียนรู้การเข้าสังคม การแสดงออกในมิติทางความรู้สึก เรื่องราวได้
  • ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม ผู้ต้องขัง หรือนักโทษต่างๆ สามารถใช้กระบวนการศิลปะบำบัดในการแสดงออกทางความรู้สึกเพื่อให้เข้าถึงอิสรภาพ และดูแลอารมณ์ความรู้สึกเหล่านั้นได้
  • ผู้ที่มีหน้าที่บำบัดเยียวยาหรือรักษาผู้อื่น แพทย์ พญาบาล นักจิตวิทยาใหคำปรึกษา และกลุ่มผู้เยียวยาที่มักจะได้รับฟังเรื่องราวที่สะเทือนความรู้สึก อาจต้องมีการดูแลตัวเองจากศิลปะบำบัด เพื่อให้ตนเองได้ผ่อนพัก และเยียวยาตนเองเป็นระยะจากศิลปะบำบัด เพื่อลดความเครียดสะสม

กิจกรรมศิลปะบำบัดแบบกลุ่ม

การนำกระบวนการศิลปะบำบัดมาใช้กับกระบวนการบำบัดแบบกลุ่ม โดยกระบวนการบำบัดแบบกลุ่ม คือ กระบวนการที่นักจิตบำบัดได้ทำกระบวนการขึ้นพร้อมกันหลายๆ คนในเวลาเดียวกัน ซึ่งกระบวนการศิลปะบำบัดแบบกลุ่มมีข้อดีหลายอย่างเช่น

กิจกรรมศิลปะบำบัดแบบกลุ่ม
  • สร้างความหวังร่วมกันได้มากกว่า เพราะว่าแต่ละคนที่มาเข้าร่วมศิลปะบำบัดมีความหลากหลาย แตกต่างกันในเชิงของระยะเวลา สภาวะ ทำให้ผู้ที่ได้เข้ากระบวนการได้มองเห็นสิ่งดีๆ ที่อาจมองไม่เห็นที่เกิดจากคนก่อนหน้า หรือมีสภาวะที่ดีกว่าได้สนับสนุนกัน
  • ทำให้พบเพื่อนใหม่ การได้พบเพื่อนที่เข้าใจและมีประสบการณ์เดียวกันช่วยทำให้แต่ละคนได้พบและเข้าใจกันและกันอย่างไม่โดดเดียว และได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม เพื่อดูแลปัญหาเหล่านั้นร่วมกัน
  • ได้เห็นตัวอย่างจากบุคคลอื่น การได้เห็นตัวอย่างการดูแลจากบุคคลอื่นช่วยทำให้เกิดการเรียนรู้ และช่วยกันแบ่งปันข้อมูล การยอมรับกันและกันได้

Art Therapy ช่วยบำบัดได้อย่างไร?

การที่เราได้ทำกิจกรรมวาดภาพ ได้ระบายสี หรือปั้น  นั้นสามารถช่วยด้านอารมณ์ของเราให้ได้ผ่อนคลายลงไม่ว่าเราจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ การที่เราทำให้สภาวะเหล่านั้นสงบลง การได้ใช้เวลาไปทำงานเกี่ยวกับการแสดงออกของอารมณ์ ความรู้สึกบางอย่างจะสามารถทำให้เราเข้าใจสิ่งต่างๆ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่ช่วยในการบำบัดอีกกมากมายไม่ว่าจะเป็น การถ่ายภาพ การเล่นดนตรี การแสดงละครต่างๆ  การแสดงเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถมองเห็นความคิดของตัวเรา ผ่านการแสดงออกผ่านกิจกรรมเหล่านี้นั่นเองค่ะ

และนี่ก็คือ Art Therapy ช่วยบำบัดจิตใจ ที่เรามาฝากเพื่อนๆ กัน สำหรับใครกำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะ แต่บอกได้เลยว่าศิปละนั้น ทำให้จิตใจเรานิ่งสงบทุกครั้งที่ได้อยู่กับการวาด การระบายสี หากใครกำลังเหงา เศร้า ลองระบายออกมาทางศิบปะก็ได้นะคะ

เมืองสวรรค์แห่งขุนเขา บอกได้เลยว่าจังหวัดน่าน เป็นเมืองล้านนาตะวันออก ที่งดงามด้วยเรื่องราวของวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ท้องถิ่น เป็นอีกหนึ่งเมืองสงบและจุดหมายปลายทางยอดฮิตที่เหล่านักเดินทางต่างใฝ่ฝัน ที่จะมาเที่ยวสัมผัสบรรยากาศของความเป็นธรรมชาติ ไม่ว่าจะไปเที่ยวน่านฤดูไหนก็สวยงามเสมอ หากได้ไปต้องตกหลุมรัก ไปดูกันเลย

เคล็ดลับดีให้ได้เกรดดี อยากเรียนเก่ง ได้เกรด 4 เกรด A แน่นอนว่าส่วนหนึ่งก็ต้องอาศัยการมีวินัย เข้าห้องเรียนอย่างสม่ำเสมอ และหมั่นทบทวนบทเรียน แต่เคยสังเกตไหมว่า บางทีเราก็ทำคล้ายเพื่อนแทบทุกอย่าง แต่ทำไมเราสอบออกมาถึงได้คะแนนน้อยกว่าเขาล่ะ ถ้าอยากได้เกรดดีๆ บ้าง วันนี้เราถึงได้มีเคล็ดลับมาฝากกัน!