เรียนรู้องค์ประกอบพื้นฐาน ในการวาดเส้นได้ดั่งมืออาชีพ

การวาดเส้น เป็นพื้นฐานอย่างหนึ่งที่เราได้เรียนรู้มาตั้งแต่เด็ก ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้ในการสื่อความหมายในการมองเห็นของมนุษย์ คนสมัยก่อนจะใช้เครื่องมือง่าย ๆ ที่อยู่ใกล้ตัวในการเขียน เช่น ถ่าน เศษไม้ หรือนิ้วมือของตัวเอง แต่ปัจจุบันนิยมใช้ ดินสอ ปากกา ดินสอสี ชอล์ก ปากกามาร์เกอร์ ปากกาหมึกซึม เป็นต้น วันนี้เราจึงอยากพาเพื่อน ๆ ไป เรียนรู้องค์ประกอบพื้นฐาน ในการวาดเส้นได้ดั่งมืออาชีพ พร้อมแล้วไปกันเลย

ธรรมชาติของเส้น

เรียนรู้องค์ประกอบพื้นฐาน

เส้นมีหลากหลายขนาดแตกต่างกันออกไป ซึ่งเพื่อน ๆ จะวาดเส้นไปในลักษณะไหนนั้น ขึ้นอยู่กับวัตถุที่นำมาใช้ในการลากหรือวาด ตัววัตถุมีเพียงมิติเดียว แต่เมื่อวาดอย่างมีจุดประสงค์จะทำให้ได้ผลงาน หลายมิติ เส้นจะมีมีลักษณะของความยาวมากกว่าความหนา ในการฝึกวาดเส้น ควรจะเริ่มจากการบังคับมือให้มีความสัมพันธ์กับสมองที่สั่งการ โดยมีตาเป็นส่วนที่เตือนสติในการลากเส้น ในการฝึกควรลากทั้งเส้น แนวดิ่ง แนวนอน แนวเฉียง และ สลับลากเส้นหลากหลายทิศทาง การฝึกในเรื่องของแสงเงา ควรใช้ดินสอดำ 2B-4B และกระดาษด้านผิวเรียบ การวาดภาพโดยอาศัยองค์ประกอบ Foreground, Middle ground และ Background จะช่วยในการสร้างภาพที่มีความซับซ้อนได้ดี

องค์ประกอบในงานวาดเส้น

เรียนรู้องค์ประกอบพื้นฐาน

เราจะพาเพื่อน ๆ มาเรียนรู้ถึงองค์ประกอบในการวาดเส้นกันนะคะ เพราะถ้าข้าใจองค์ประกอบของการวาดเส้น ก็จะทำให้เราวาดเส้นได้ง่ายขึ้น และองค์ประกอบที่ต้องใช้ในงานวาดเส้น คือ สัดส่วน ความสมดุล จังหวะ ความสมมาตร ทัศนียภาพ และทัศนธาตุทางองค์ประกอบ  ล้วนแต่เป็นสิ่งที่เพื่อน ๆ จะได้จากการเรียนวิชาวาดเส้น ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวาดเส้นเป็นสิ่งจำเป็น สำหรับนักศึกษาด้านศิลปะเพื่อนำไปซึ่งศิลปิน ตลอดจนเป็นนักออกแบบที่ดีได้ ซึ่งมีภาพเขียนของศิลปินระดับโลกมากมาย ที่พวกเขาเพียรพยามที่จะถ่ายทอดในสิ่งที่ต้องการแสดงออก มันมีระยะเวลา และระดับขั้นตอนมากมายว่าที่พวกเข้าจะถ่ายทอดการมองเห็น  และความรู้สึกภายในจิตเขาออกมาเป็นภาพที่สวยงามซึ่งแสดงความเป็นเฉพาะ หรือเอกลักษณ์ของแต่ละคน  ศิลปินเซอร์เรียลิสต์จะบันทึกความคิดของพวกเขาจากจิตไร้สำนึก  หรือจากแรงกระตุ้นบางอย่างที่อยู่ภายใน แน่นอนอาจจะมีแรงกดดัน หรือแรงบันดาลใจอย่างสูงทำให้เกิดรูปทรงที่ไม่ธรรมดา ไม่ปกติที่เป็นจริง พวกเขาจะต้องเริ่มต้นจากการได้เรียนเทคนิควิธีการ ในพื้นฐานของการวาดเส้น  และแน่นอนจะต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งทางทัศนธาตุองค์ประกอบเป็นสำคัญ เพื่อจะได้เน้นในสิ่งที่พวกเขาต้องการแสดงออกการวาดเส้น รูปทรงและการวาดเส้นพื้นที่ว่าง Form. Space โดยปกติคนที่เราจะมองเห็นสิ่งที่เป็นวัตถุก่อนที่จะรับรู้ถึงพื้นที่ว่างและบรรยากาศ แต่ในทางกลับกันเมื่อเราเข้าไปอยู่ในห้องมืด หรือในคืนเดือนมืดสนิท ที่สามารถมองเห็นอะไรในรอบด้าน สิ่งหนึ่งที่สามารถรับรู้ได้ คือความรู้สึกที่เป็นบรรยากาศ หรือพื้นที่ว่างมีองค์ประกอบอย่างไร ซึ่งมันแสดงให้เห็นว่า สิ่งที่เรามองเห็นและมองไม่เห็นจำเป็นจะต้องรับรู้ และถ่ายทอดออกมาเป็นรูปธรรม เป็นผลงานซึ่งจะเป็นผลงานที่มีคุณภาพ

วัสดุอุปกรณ์ในการวาดเส้น

วัสดุอุปกรณ์ในการวาดเส้น
  • กระดานรองเขียน ขนาด 40×60 เซนติเมตร ความหนา 4 มิลลิเมตร
  • กระดาษ ต้องเป็นกระดาษที่ใช้สำหรับวาดเส้น ซึ่งก็มีหลายชนิด สามารถเลือกใช้ได้ตามเทคนิคของการวาดเส้น ซึ่งต้องดูคุณสมบัติและความเหมาะสม เช่น น้ำหนัก การซึมซับ และผิวสัมผัส
  • ยางลบ
  • ตัวหนีบกระดาษ
  • มีดเหลาดินสอ, กบเหลาดินสอ
  • เครื่องเขียน เช่น ถ่านไม้ ถ่านแท่ง ชอล์ก ดินสอ หมึก

หลักการของแสงเงา

หลักการของแสงเงา

องค์ประกอบสุดท้ายของการวาดเส้นคือ หลักการของแสงเงา ซึ่งการที่เราจะมองเห็นสิ่งต่าง ๆได้นั้น ต้องอาศัยแสงสว่าง ถ้าขาดแสงหรือไปอยู่ในที่มือ เช่น ในถ้ำ หรือในห้องที่ปิดสนิท เราก็จะไม่เห็นอะไรทั้งสิ้น มีแสง จึงมีเงา ในการวาดภาพจึงต้องมีหลักการของแสงเงาเป็นพื้นฐาน เพื่อให้เกิดความสมจริงของวัตถุนั้น ๆ ในการถ่ายทอดเป็นรูปภาพในวัตถุแต่ละชิ้น อาจจะมีทั้งจุดที่สว่างมาก และสว่างน้อย ส่วนเงาคือส่วนที่ไม่ถูกแสง อาจจะเกิดจากส่วนตื้นลึก หรือถูกบังแสงก็ได้ เพราะทิศทางของแสง จะตรงกันข้ามกับเงาเสมอ และมีผลต่อความคมชัดของเงาด้วย ในการวาดภาพเกี่ยวกับแสงเงา การฝึกใส่น้ำหนัก จึงเป็นสิ่งที่ต้องฝึกปฏิบัติเป็นพื้นฐาน โดยใช้ดินสอระดับ 2B – 4B ไล่น้ำหนักจากเข้มไปอ่อน สลับกับอ่อนไปเข้มหรือดำ และสลับทิศทางของเส้นแต่ก็คงน้ำหนักจากเข้มไปอ่อน หรืออ่อนไปเข้ม ในการเขียนแสงเงาของวัตถุ ข้อสังเกตเบื้องต้น จะเห็นได้ว่าส่วนใดที่ถูกแสงมาก เราเกือบไม่ต้องไล่เส้นดินสอเลย ปล่อยให้เป็นจุดส่วน High light เอาไว้ ส่วนใหญ่จะเป็นส่วนที่นูนของวัตถุ ส่วนที่เป็นพื้นผิวทั่วไปก็ไล่นำหนักของดินสอให้กลมกลืน จะเริ่มเน้นน้ำหนักก็ในส่วนที่เป็นส่วนลึก หรือเว้าไม่ถูกแสง ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับวัตถุ หรือพื้นผิวนั้น ๆ ลักษณะของรูปทรงกลม จะเป็นตัวอย่างได้ดี ทั้งในด้านของความกลมกลืนของแสงเงา และฝึกปฏิบัติในการวาดเส้นบางภาพ อาจไม่แสดงแสงเงาที่ชัดเจน คือ ไม่อิงกับเวลา เช้า เที่ยง บ่าย ซึ่งต้องแสดงเงาตกทอดตามกาลเวลา เมื่อฝึกเรื่องการลงแสงเงาได้แล้ว ก็เข้าสู่การประยุกต์ใช้ โดยมีการจัดองค์ประกอบเข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการวาดเส้น

เป็นอย่างไรบ้างคะ กับการ เรียนรู้องค์ประกอบพื้นฐาน ที่ได้นำมาฝากเพื่อน ๆ ในวันนี้ หลาย ๆ คนคงจะได้เรียนรู้กันเบื้องต้นแล้วว่า ศิลปะนั้นจะต้องใช้จินตนาการ และความพยายามสูงมาก แต่ถ้าเพื่อน ๆ หมั่นฝึกฝนบ่อย ๆ ก็สามารถเป็นศิลปินนักวาดมืออาชีพได้เลยนะคะ

วิดีโอเกมก็คือหนึ่งในสิ่งที่สามารถสื่อออกมาได้ดีที่สุด และนี่คือ 5 เกมที่สะท้อนสภาพจิตใจของคนที่ป่วยทางจิตแบบต่าง ๆ จะมีอะไรบ้างนั้นมาดูกันเลย

อ่านบทความเพิ่มเติม เทคนิคพิเศษสำหรับ เล่นสล็อตให้ได้เงินรัวๆ